Dự án

Đề nghị các địa phương báo cáo số liệu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH

Đề nghị các địa phương báo cáo số liệu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH

Hương Lê Hương Lê - 07:07, 12/08/2022

Trước ngày 15/8/2022, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN, giai đoạn 2021-2030".

Bộ Xây dựng vừa có văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo số liệu xây dựng đề án “đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN, giai đoạn 2021-2030".

Theo đó, để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trong thời gian tới, ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp.

Tại thông báo số 242/TB-VPCP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, trên cơ sở báo cáo của các địa phương nghiên cứu, xây dựng đề án “đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN, giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8/2022.

Cụ thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2022 một số nội dung để xây dựng đề án.

Trong đó, có các nội dung như dự báo nhu cầu và mục tiêu phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN trên địa bàn.

Báo cáo số liệu liên quan đến triển khai thực hiện việc xây dựng NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn nhằm đạt được mục tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân KCN trên toàn quốc.

Cụ thể, các dự án, công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng trên địa bàn tính đến ngày 30/6/2022; Các dự án, công trình đã khởi công xây dựng trên địa bàn; Các dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn; Các vị trí, quỹ đất quy hoạch NƠXH trên địa bàn…

Lập kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư các dự án NƠXH (giai đoạn từ nay đến 2030) đảm bảo nhu cầu của địa phương; Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong việc quản lý, phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn.

 

Ý kiến của bạn