Pháp luật xây dựng

 Đề nghị Hà Nội báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra quy hoạch đường Lê Văn Lương

Thanh tra Bộ Xây dựng

Đề nghị Hà Nội báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra quy hoạch đường Lê Văn Lương

Huy Thảo Huy Thảo - 06:00, 21/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trong Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 về công tác quy hoạch xây dựng tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu.

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 về công tác quy hoạch xây dựng tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra.

Theo đó, căn cứ Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra Sở QH-KT TP Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; các chủ đầu tư dự án, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, sau khi kiểm tra rà soát, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận thấy đến thời điểm cuối tháng 11/2023, UBND TP Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chưa thực hiện xong một số nội dung.

Trong đó, có việc chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, khắc phục tồn tại các nội dung đã nêu trong Kết luận thanh tra; Chưa thu hồi về tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra; Chưa thực hiện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện xử lý hành vi xây dựng sai quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, chưa thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra các vi phạm, tồn tại được nêu trong Kết luận thanh tra và một số nội dung theo Kết luận thanh tra.

Do đó, thực hiện chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các nội dung trong Kết luận thanh tra số 39/KL-TTr, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Xây dựng.

Trước đó, tại Kết luận số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại nhiều dự án, công trình hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng cũng nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị UBND TP Hà Nội theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm...

 

Ý kiến của bạn