Đề nghị khôi phục lại Cụm công nghiệp Đồng Dài

07:02 30/01/2022
Tỉnh Quảng Nam đề xuất bổ sung Cụm công nghiệp Đồng Dài vào Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2025, xét đến năm 2035.

Huyện Quế Sơn quy hoạch, đầu tư phát triển gồm 4 cụm công nghiệp (CCN): Hương An, Quế Cường, Gò Đồng Mặt và Đông Phú, có tổng diện tích 169ha, diện tích đất công nghiệp 101ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 70%. Quy hoạch nông thôn mới xã Quế Phú tại quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND huyện Quế Sơn định hướng quy hoạch phát triển CCN Đồng Dài, xã Quế Phú với quy mô 25ha.

Trong định hướng phát triển, xây dựng nông thôn mới UBND xã Quế Phú đã điều chỉnh quy hoạch tại vị trí này sang đất thực hiện dự án phát triển nông nghiệp, công nghệ cao. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa mời gọi được nhà đầu tư, do điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp cho sản xuất nông nghiệp, chi phí đầu tư lớn, khả năng sinh lời khó.

Do vậy, việc đề nghị điều chỉnh, khôi phục lại quy hoạch CCN Đồng Dài là phù hợp, phát huy được giá trị sử dụng đất, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đáp ứng được nhu cầu đất sản xuất kinh doanh ở địa bàn huyện khi các CCN hiện có đã cơ bản lấp đầy, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo báo cáo bổ sung Quy hoạch của UBND huyện Quế Sơn, Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam đã đến khảo sát và đăng ký xin chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN Đồng Dài.

Vì vậy, bổ sung CCN Đồng Dài đáp ứng điều kiện “Các CCN trên địa bàn cấp huyện không đáp ứng nhu cầu thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân” theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ.

Theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam, CCN Đồng Dài có tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, trong đó vốn của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng 20%, vốn vay và các nguồn vốn huy động khác 80%, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng.

Định hướng bố trí ngành nghề trong CCN: May mặc; điện – điện tử; công nghiệp sản xuất VLXD và khai thác, chế biến khoáng sản; công nghiệp chế biến nông lâm sản; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; cơ khí, cơ khí chính xác; công nghiệp công nghệ cao và những ngành công nghiệp sạch khác ít ảnh hưởng môi trường.

Tiến độ đến quý I/2024 đưa dự án đi vào hoạt động.

Bình luận