Hạ tầng

Đề nghị xem xét giao Vĩnh Long thực hiện Dự án cầu Đình Khao nối Vĩnh Long và Bến Tre

Đề nghị xem xét giao Vĩnh Long thực hiện Dự án cầu Đình Khao nối Vĩnh Long và Bến Tre

Thanh Nga Thanh Nga - 07:01, 24/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án cầu Đình Khao nối tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre có tổng mức đầu tư khoảng 3.200 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), thời gian thực hiện dự kiến 2023-2027.

Việc UBND tỉnh Vĩnh Long đề xuất thực hiện Dự án ĐTXD cầu Đình Khao nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đồng thuận.

Dự án có phần đường quy mô đường cấp III đồng bằng, phần cầu Đình Khao quy mô 4 làn xe cơ giới và các cầu trung, cầu nhỏ; xây dựng trên địa bàn các huyện Long Hồ, Mang Thít của tỉnh Vĩnh Long và huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre.

UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất chủ trương xây dựng cầu Đình Khao thay thế phà Đình Khao kết nối 2 địa phương.

Bộ Xây dựng cho biết, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 11 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: “… những vấn đề liên quan đến phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước ở trung ương…”.

Trong khi đó, Cầu Đình Khao là công trình giao thông kết nối giữa 2 tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.

Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ tham khảo ý kiến của Bộ GTVT làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận kiến nghị giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện Dự án.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre rà soát đảm bảo cầu Đình Khao và đường dẫn hai đầu cầu phù hợp quy hoạch chuyên ngành GTVT, quy hoạch xây dựng và quy hoạch chuyên ngành có liên quan khác của 2 địa phương.

Đồng thời, đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu, xây dựng và pháp luật có liên quan khác.

Ý kiến của bạn