Công trình xanh

Đề xuất bổ sung Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất vào quy hoạch

Đề xuất bổ sung Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất vào quy hoạch

Tuấn Đông Tuấn Đông - 15:11, 24/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất vào Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi đề nghị về việc bổ sung Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương bổ sung Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất và các dự án liên quan đến môi trường khác trên địa bàn tỉnh (nếu có) vào Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thời gian hoàn thành trước ngày 24/6/2023.

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất, do Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Quảng Ngãi đề xuất đầu tư xây dựng tại xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) có quy mô 71,5ha, tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng.

Công suất xử lý các loại chất thải của Khu liên hợp sau khi được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh là 2.000 tấn/ngày, đêm. Trong đó, giai đoạn 1 (năm 2024 - 2029) xử lý 1.000 tấn/ngày, đêm; giai đoạn 2 (từ 2030 trở đi) sẽ tiến hành phát điện đồng thời đưa công suất đạt 2.000 tấn/ngày, đêm.  

Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm xử lý lượng lớn chất thải sinh hoạt thu gom được hàng ngày trên địa bàn và phần lớn lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Dự án cũng nhằm dự phòng công suất, đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải phát sinh trong tương lai, theo lộ trình đã được tính toán, phân kỳ đầu tư.

Ý kiến của bạn