Hạ tầng

Đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng KCN Cam Liên

Đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng KCN Cam Liên

Thanh Trà Thanh Trà - 18:26, 13/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Cam Liên, tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình do Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình (Capella Quảng Bình) đề xuất.

Căn cứ hồ sơ dự án, ý kiến của các cơ quan, Luật Đầu tư, Nghị định và pháp luật có liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Bình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục và trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các nghị định hướng dẫn.

Đường tránh Quốc lộ 1A đoạn đi qua KCN Cam Liên, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh minh họa. Nguồn: Intrenet).

Đồng thời, xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo các nội dung quy định tại Luật đầu tư, Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, quy mô diện tích sử dụng đất của dự án là 450 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Cam Thủy, Thanh Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian hoạt động dự án 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư Capella Quảng Bình quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án.

Trong đó, lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đảm bảo KCN Cam Liên không bị ảnh hưởng, chồng lấn với các quy hoạch khác…

Trước đó, Capella Quảng Bình, thành viên của Công ty CP Bất động sản Capella có đề xuất được thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Cam Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình với quy mô diện tích đất khoảng 453 ha, tổng vốn đầu tư 1.840 tỷ đồng.

Trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 300 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2021 – 2028, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ lấp đầy của các KCN đã thành lập trên địa bàn tỉnh đạt 60,58%, đáp ứng điều kiện xem xét, quyết định chủ trương đầu từ dự án phát triển kết cấu hạ tầng KCN theo quyết định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Ý kiến của bạn