ISSN 2734-9888

Đề xuất chi tiết thành phần bộ công cụ hỗ trợ quản lý quy mô dự án đầu tư xây dựng bệnh viện tại Việt Nam

Đề xuất chi tiết thành phần bộ công cụ hỗ trợ quản lý quy mô dự án đầu tư xây dựng bệnh viện tại Việt Nam

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHiện nay ở Việt Nam, công tác quản lý quy mô dự án là công tác vẫn còn rất phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức. Định nghĩa được quy mô dự án từ sớm là rất quan trọng, sẽ giúp nâng cao hiệu quả của dự án về chi phí, tiến độ.

Ý kiến của bạn