Bất động sản

Đề xuất chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Đề xuất chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Thanh Trà Thanh Trà - 07:01, 22/09/2022

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó đề xuất chính sách phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Theo Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đối tượng thụ hưởng chính sách nhà lưu trú công nhân là công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp.

Dự thảo nêu rõ điều kiện thụ hưởng chính sách nhà lưu trú công nhân, cụ thể: Trường hợp là cá nhân có nhu cầu thuê nhà ở phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp sản xuất trong KCN.

Trường hợp là doanh nghiệp phải có hợp đồng thuê mặt bằng KCN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong KCN; có hợp đồng thuê, sử dụng lao động với các đối tượng thuộc quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật này.

Trường hợp không thụ hưởng chính sách nhà lưu trú công nhân quy định tại mục này mà thụ hưởng chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp thì phải đảm bảo các quy định về điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp quy định tại Điều 90 của Luật này.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng quy định, hình thức phát triển nhà lưu trú công nhân, theo đó doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN hoặc doanh nghiệp sản xuất trong KCN hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong KCN.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với UBND cấp tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN để triển khai nhà lưu trú công nhân và các thiết chế công đoàn tại KCN.

Ảnh minh họa: Internet.

UBND cấp tỉnh phải quy hoạch, dành quỹ đất diện tích của các KCN trong danh mục các KCN trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xây dựng nhà lưu trú, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong KCN.

Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng KCN, UBND cấp tỉnh phải bố trí quỹ đất trong phần diện tích đất thương mại dịch vụ của KCN để làm nhà lưu trú, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trongKCN đó.

Chính phủ quy định chi tiết quy mô diện tích đất phát triển nhà lưu trú công nhân trong KCN. 

Theo Bộ Xây dựng, trong những năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các KCN.  

Các chính sách hỗ trợ nhà ở công nhân lao động tại các KCN đã tạo ra hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, đảm bảo hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trách nhiệm của địa phương cũng như doanh nghiệp sử dụng lao động trong KCN.

Số liệu thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, đối với nhà ở công nhân KCN đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ.

Đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển khai đầu tư xây dựng) 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ.

Ý kiến của bạn