Pháp luật xây dựng

Đề xuất dành quỹ đất ở để bố trí tái cư tại chỗ của tỉnh Bến Tre là không phù hợp

Đề xuất dành quỹ đất ở để bố trí tái cư tại chỗ của tỉnh Bến Tre là không phù hợp

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 05/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng cho rằng, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) là không phù hợp.

Theo đó, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bến Tre về quỹ đất bố trí NƠXH tại dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Tây TP Bến Tre (sau đây gọi chung là Dự án).

Theo báo cáo tại văn bản số 221/UBND-TCĐT ngày 12/01/2022 thì Dự án thuộc đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị số 3, TP Bến Tre đã được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt.

Dự án dành một phần quỹ đất ở để bố trí nhà ở tái định cư. Địa phương chưa phê duyệt chủ trương chấp thuận đầu tư, đấu thầu chọn lựa nhà đầu tư.

UBND tỉnh Bến Tre đề nghị chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của Dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH.

Quỹ đất 20% dành để đầu tư NƠXH trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng NƠXH (không bao gồm dành để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, tại Điều 37 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: Việc bố trí diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 35 của Luật này và quy định của pháp luật về đất đai. 

Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư được xác định cụ thể trong quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

Mặt khác, tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có quy định: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ 5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH.

Như vậy, quỹ đất 20% dành để đầu tư NƠXH trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị chỉ dành để đầu tư xây dựng NƠXH (không bao gồm dành để đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư).

Do đó, đề nghị của UBND tỉnh Bến Tre về việc chấp thuận phần diện tích đất ở bố trí nhu cầu tái định cư tại chỗ của dự án thuộc quỹ đất dành để xây dựng NƠXH là không phù hợp.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới phía Tây TP Bến Tre có quy mô khoảng 406 ha, xã Bình Phú, phường 6,7.

Ý kiến của bạn