Pháp luật xây dựng

Đề xuất đấu giá bỏ phiếu trực tiếp đối với dự án BĐS

Đề xuất đấu giá bỏ phiếu trực tiếp đối với dự án BĐS

Thanh Nga Thanh Nga - 10:25, 26/01/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐấu giá quyền sử dụng đất nhằm thực hiện dự án đầu tư kinh doanh BĐS phù hợp nhất là “đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá” hoặc “đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp” theo quy định tại Điều 42, Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), vận dụng tương tự phương thức “đấu thầu 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ” quy định tại Điều 31 Luật Đấu thầu 2013.

Theo đó, ở giai đoạn 1, cơ quan có thẩm quyền xem xét Báo cáo khả thi dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất, để chọn ra danh sách ngắn các nhà đầu tư có đề xuất khả thi và đạt chuẩn điểm số theo hồ sơ mời đấu giá, có thể đạt từ 70 điểm trở lên như quy định của pháp luật về đấu thầu.

Giai đoạn 2, tổ chức cuộc đấu giá đối với các nhà đầu tư trong danh sách ngắn theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá hoặc “đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp để lựa chọn nhà đầu tư trúng đấu giá quy định tại Điều 42, Điều 43 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Ông Lê Hoàng Châu-Chủ tịch HoREA khuyến nghị, không nên áp dụng hình thức “đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá” quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016 đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư kinh doanh BĐS, nhà ở, khu đô thị như đã thực hiện trong thời gian qua vì không phù hợp. 

Để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, Nhà nước cần phải kiểm soát, quản lý vấn đề quan trọng là đánh giá chất lượng dự án đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư, hiện nay Luật Đấu giá tài sản 2016 chưa có quy định này. 

Nhà đầu tư phải có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, Luật Đấu giá tài sản 2016 cũng chưa có quy định này.

Ngăn ngừa việc lợi dụng đấu giá để thổi giá đất, tạo mặt bằng giá đất “ảo” để đầu cơ đất đai làm nhiễu loạn thị trường, trục lợi bất chính.

Qua các cuộc đấu giá 04 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 10/12/2021 đã cho thấy rõ các “bất cập” và sự cần thiết phải sớm sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và các pháp luật có liên quan, nhất là các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh BĐS, nhà ở, khu đô thị, nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường BĐS, không làm thất thu ngân sách nhà nước, không làm thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai, không để bị lợi dụng đấu giá để trục lợi bất chính.

 

Ý kiến của bạn