Video

Đề xuất điều chỉnh các nội dung quy định về PCCC đối với công trình công nghiệp

Đề xuất điều chỉnh các nội dung quy định về PCCC đối với công trình công nghiệp

TCXD TCXD - 09:30, 19/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTS Trần Minh Thi - Giám đốc Trung tâm thiết kế và thi công Công ty CP Xây dựng Central đề xuất điều chỉnh các nội dung quy định về PCCC đối với công trình công nghiệp theo hướng chữa cháy ngoài nhà cho toàn khu, giảm thời gian chữa cháy để giảm dung tích bể chứa…

Từ khóa pccc quy chuẩn 06
Ý kiến của bạn