Đề xuất điều chỉnh mở rộng diện tích bến cảng Bắc Nghi Sơn

07:00 28/05/2024
UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất điều chỉnh mở rộng diện tích bến cảng và hậu cần sau cảng khu bến Bắc Nghi Sơn từ 186 ha thành 227 ha.

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn gửi Bộ GTVT về việc điều chỉnh quy hoạch khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng thuộc cảng biển Thanh Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy hoạch khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng trong quy hoạch nhóm cảng biển, quy hoạch chi tiết cảng biển Thanh Hóa và các quy hoạch chuyên ngành về cảng biển.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hoá đề nghị điều chỉnh mở rộng diện tích bến cảng và hậu cần sau cảng khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng từ 186 ha thành 227 ha; giữ nguyên chiều dài bến 2.800 m; giữ nguyên cửa thu, cửa xả nước mát, bến khí,... phục vụ nhà máy điện khí LNG tại khu công nghiệp 6A và bổ sung dải cây xanh cách ly khu hậu cần cảng với khu đô thị và công nghiệp phía sau đảm bảo vệ sinh môi trường, nhằm nâng cao năng lực khai thác của các bến cảng khu Bắc Nghi Sơn mở rộng.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hoá cũng bày tỏ mong muốn Bộ GTVT điều chỉnh tiến độ thực hiện khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng giai đoạn trước năm 2030 để phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu khai thác của cảng và cho phép Sở GTVT Thanh Hoá trực tiếp làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ GTVT để tiếp thu, giải trình và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Theo phương án Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 3/2024, quy hoạch khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng được đánh giá là phù hợp với quy hoạch chi tiết cảng biển Thanh Hóa; tiến độ thực hiện sau năm 2030.

Tuy nhiên, qua rà soát lượng hàng thông qua khu bến phía Nam Nghi Sơn đến giai đoạn 2030 sẽ dư ra khoảng 16 triệu tấn/năm (do nhà máy xi măng Đại Dương đi vào hoạt động giai đoạn hoàn chỉnh vào năm 2028 và kết quả rà soát khả năng khai thác thực tế của các bến khu Nam Nghi Sơn).

Đồng thời, theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó: tỉnh Thanh Hóa được quy hoạch Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn và vị trí tiềm năng, dự phòng cho các dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai; hiện nay, Nhà máy LNG Nghi Sơn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu vực Nam Nghi Sơn.

Do đó, việc mở rộng diện tích bến cảng và hậu cần sau cảng khu bến Bắc Nghi Sơn để phù hợp với nhu cầu thực tế, nhằm phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa, đặc biệt là Khu bến Bắc Nghi Sơn mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Ngày 23/5/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,

Theo Quyết định được phê duyệt, hệ thống cảng biển đảm bảo thông qua lượng hàng hóa từ 1.249 đến 1.494 triệu tấn (trong đó hàng container từ 46,3 đến 54,3 triệu TEU, chưa bao gồm hàng trung chuyển quốc tế); hành khách từ 17,4 đến 18,8 triệu lượt.

Bên cạnh đó, tập trung tạo điều kiện các cảng biển quy mô lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng; bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; bến cảng quy mô lớn phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp; các bến cảng tại các huyện đảo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển đảo.

Bình luận