Thị trường

Đề xuất đưa Khu vực khoáng sản cát trắng ra khỏi Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Đề xuất đưa Khu vực khoáng sản cát trắng ra khỏi Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Thanh Nga Thanh Nga - 13:02, 28/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh đưa Khu vực khoáng sản cát trắng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ra khỏi Khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia.

Đồng thời cho phép UBND tỉnh Quảng Nam lập thủ tục khảo sát, thăm dò đánh giá trữ lượng và khai thác nhanh khoáng sản tại khu vực này trong giai đoạn năm 2022 - 2030 để phục vụ chế biến sâu cát trắng theo định hướng hình thành 01 trung tâm chế biến sâu ngành Silicat tại tỉnh Quảng Nam.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 01 khu vực khoáng sản cát trắng là tài nguyên chưa được đánh giá, phỏng đoán trữ lượng khoảng 250 triệu tấn, quy định tại Phụ lục có số thứ tự IX.2, Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Khu vực này trải dài trên địa bàn vùng Đông các huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thực tế đa số diện tích khu vực này nằm trong khu vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; phần diện tích còn lại nằm trên địa bàn vùng Đông các huyện, thị xã: Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn đã được quy hoạch và đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, dự án du lịch - dịch vụ và khu, cụm công nghiệp.

Để đẩy mạnh đầu tư, phát triển vùng Đông Nam thành vùng động lực của tỉnh trong thời gian đến, Tỉnh ủy Quảng Nam đã có Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đẩy mạnh đầu tư 06 nhóm dự án trọng điểm trên địa bàn vùng Đông các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành của tỉnh, trong đó có đầu tư phát triển Khu Kinh tế mở Chu Lai thành vùng động lực, then chốt.

Thực hiện Quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy, trong thời gian qua UBND tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai. Hiện nay, trên địa bàn vùng Đông của tỉnh, trong phạm vi khu vực Quy hoạch dự trữ khoáng sản quốc gia theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ có nhiều dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và đầu tư khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng… đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện.

Đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam để tạo điều kiện cho các dự án sớm được triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu.

Ý kiến của bạn