Kinh tế xây dựng

Đề xuất giải pháp giải quyết vướng mắc trong quản lý chi phí ĐTXD

Đề xuất giải pháp giải quyết vướng mắc trong quản lý chi phí ĐTXD

Thanh Nga Thanh Nga - 09:32, 24/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng sẽ là cơ quan chủ động bám sát thực tiễn để kịp thời có những đề xuất giải pháp giải quyết vướng mắc trong quản lý chi phí ĐTXD.

Để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý chi phí ĐTXD và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Xây dựng giao Viện Kinh tế xây dựng tập trung nghiên cứu, đề xuất phương pháp khảo sát, xác định giá vật liệu, vật tư, thiết bị công trình phục vụ việc công bố giá xây dựng trên địa bàn của UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ;

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xác định và kiểm soát chặt chẽ giá các thiết bị, VLXD trong quá trình lập, quản lý chi phí ĐTXD (về trình tự, thủ tục, tiêu chí cụ thể để xác định giá…) phù hợp với yêu cầu của dự án và thị trường, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra thất thoát, lãng phí, vi phạm trong việc xác định giá vật liệu, thiết bị, ảnh hưởng đến tổng chi phí, hiệu quả công trình, dự án.

Chủ động, phối hợp với Cục Kinh tế xây dựng rà soát, phát hiện, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng những vấn đề bất cập, vướng mắc liên quan đến quản lý dự án, xác định và quản lý chi phí, định mức xây dựng, VLXD, chỉ số giá xây dựng và hợp đồng xây dựng của các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là đối với các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai 3 vùng TP.HCM, trong đó lưu ý rà soát, tổng hợp danh mục các định mức dự toán xây dựng cần phải điều chỉnh, bổ sung, các công tác chưa có định mức phục vụ việc lập, thẩm định dự toán xây dựng công trình của các dự án; khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định, điều chỉnh định mức (về cơ chế, chính sách, phương pháp xác định và về năng lực và tổ chức thực hiện…).

Đối với các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đề xuất các nội dung cần hướng dẫn cho UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng và các chủ thể liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao về quản lý chi phí ĐTXD (xây dựng, cập nhật, điều chỉnh, công bố giá các loại VLXD đến chân công trình cho từng gói thầu/dự án thành phần; xây dựng, công bố chỉ số giá xây dựng hàng tháng để áp dụng riêng cho các gói thầu/dự án thành phần…);

Về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15, Viện Kinh tế xây dựng đã nêu những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định của Nghị định trong xác định và quản lý chi phí ĐTXD. Để có cơ sở đề xuất, phối hợp với Bộ Tài chính, Viện Kinh tế xây dựng cần đề xuất rõ các trường hợp cần kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn, có phương án hướng dẫn với các trường hợp cụ thể, hướng dẫn chuyển tiếp giữa các giai đoạn có sự thay đổi về mức thuế suất.

 

Ý kiến của bạn