Kinh tế xây dựng

Đề xuất giảm tiền thuê đất và mặt nước

Đề xuất giảm tiền thuê đất và mặt nước

Kiều Dung Kiều Dung - 10:25, 17/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Tài chính đề xuất quy định, người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Bộ Tài chính vừa xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, căn cứ theo Nghị quyết 11/2022/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo đề xuất mức giảm 30% số tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022, trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và không áp dụng quy định các đối tượng phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như trước đây.

Ảnh minh họa.

Đối tượng áp dụng kế thừa theo đối tượng được miễn tiền thuê đất của năm 2021, bổ sung thêm đối tượng thuê mặt nước và quy định tại Nghị quyết 11/2022/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ trường hợp thuê đất trực tiếp với Nhà nước thể hiện bằng quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm.

Nghị quyết số 11/NQ-CP quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là người thuê đất, thuê mặt nước phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhưng trong tình hình hiện nay không thực hiện biện pháp giãn cách, cách ly trên phạm vi toàn xã hội. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất không quy định điều kiện này như đã thực hiện trong năm 2021.

Như vậy, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Dự thảo này quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan.

Để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đề xuất thành phần hồ sơ chỉ gồm 2 loại văn bản gồm:

Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu; Bản sao quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất quy định, người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

Ý kiến của bạn