Dự án đường nối Ninh Thuận - Lâm Đồng:

Đề xuất lập phương án bồi thường tài nguyên rừng

13:32 08/06/2024
BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận vừa đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép bồi thường giá trị tài nguyên rừng trên diện tích đất có rừng nằm trong phạm vi ranh giới, diện tích đất thực hiện Dự án thành phần 2.

Cụ thể, BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là BQLDA) cho biết, Dự án thành phần 2 - Đường từ xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là dự án trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận, được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 12/01/2024; dự án có chiều dài 41,037 km (nằm trên địa bản tỉnh Ninh Thuận 23.937 km; nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 17,1 km); được khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2025.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đối với diện tích nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt khoảng 90,64% (tương đương chiều dài khoảng 15,5 km); còn khoảng 9,36% (tương đương chiều dài khoảng 1,6 km) chưa đủ thủ tục để giải phóng mặt bằng, trong đó có khoảng 1,2 km gồm đất lâm nghiệp chưa có rừng và 1,858 ha đất có rừng.

Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan và qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và đất rừng phục vụ lập hồ sơ, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 2 đã được Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng thẩm định cho thấy, diện tích đất có rừng (1,858 ha) chủ yếu là rừng trồng thông 3 lá (1,586 ha) và một phần diện tích rừng tự nhiên (0,272 ha) phân bố rải rác tại nhiều vị trí (14 vị trí).

BQLDA nhận thấy, việc tổ chức lập phương án khai thác tận dụng lâm sản sau khi UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích đích khác phải thực hiện trong mùa mưa sẽ mất thời gian, phát sinh chi phí và thời gian điều chỉnh dự toán chi phí thực hiện Dự án thành phân 2 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công, thời gian hoàn thành cũng như chi phí máy móc, thiết bị và thời gian làm việc của kỹ sư, công nhân trong quá trình thực hiện Dự án.

Do đó, để việc thi công và hoàn thành Dự án thành phần 2 đúng tiến độ, không phát sinh thêm chi phí, BQLDA đã đề nghị UNND tỉnh Lâm Đồng xem xét, cho phép lập phương án bồi thường tài nguyên rừng trên diện tích đất có rừng (1,858 ha) theo hiện trạng rừng đã được Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng thẩm định trước đó.

Bình luận