Đô thị

Đề xuất lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng rộng hơn 90 nghìn ha

Đề xuất lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng rộng hơn 90 nghìn ha

Thanh Nga Thanh Nga - 13:05, 22/09/2022

Huyện Đức Trọng có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - xã hội, hạ tầng giao thông thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quan trọng về quốc phòng - an ninh vùng Tây Nguyên.

 Phạm vi, quy mô lập quy hoạch

Sau khi nghiên cứu báo cáo và kiến nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ 4 nội dung tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông của huyện Đức Trọng, vị trí và mối quan hệ của huyện Đức Trọng với TP Đà Lạt trong Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận; cơ sở hình thành và định hướng phát triển đô thị; sự cần thiết lập quy hoạch và đề xuất phạm vi, quy mô lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Đức Trọng rộng 90.362 ha, mục tiêu quy hoạch, tính chất đô thị trở thành đô thị loại IV và đủ điều kiện thành lập thị xã trước năm 2025, đô thị loại III giai đoạn 2030-2035, chia sẻ chức năng cấp vùng với TP Đà Lạt, đầu mối giao thông đường bộ và đường hàng không cấp vùng và quốc gia, phát triển các trung tâm chuyên ngành cấp vùng, phát triển theo chiến lược tăng trưởng xanh, trở thành đô thị hiện đại, sinh thái với đặc thù đô thị cao nguyên.

UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, đồng thời, giao UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, gửi Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 định hướng phát triển hệ thống đô thị với đô thị Đức Trọng là một trong các đô thị theo chức năng tổng hợp, được xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế của vùng và quốc gia, trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế, trung tâm công nghiệp dược, mỹ phẩm cấp vùng.

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng được dự kiến thành lập thị xã, phân loại thị trấn Liên Nghĩa mở rộng, huyện Đức Trọng giai đoạn 2021-2025 là đô thị loại IV, giai đoạn 2026-2030 là đô thị loại III.

Tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng định hướng phát triển đô thị Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025.

Thuận lợi cho phát triển, quan trọng về quốc phòng

Bộ Xây dựng đánh giá, huyện Đức Trọng có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên - xã hội, hạ tầng giao thông nằm trên các trục đường bộ kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Buôn Ma Thuột và Phan Rang, Phan Thiết, có sân bay quốc tế Liên Khương thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh của vùng Tây Nguyên.

Việc nghiên cứu lập Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, phát huy vai trò chia sẻ chức năng với thành phố Đà Lạt, làm cơ sở triển khai các bước đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng là cần thiết và phù hợp với các định hướng phát triển, quy định pháp luật về quy hoạch.

Theo Bộ Xây dựng, để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, làm cơ sở đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo nguồn lực thực hiện, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Lâm Đồng việc giao UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chung đô thị Đức Trọng với phạm vi, ranh giới quy hoạch như đề xuất.

Về thời hạn quy hoạch đến năm 2035, đề nghị điều chỉnh thành đến năm 2045 cho phù hợp quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, khoản 3 Điều 28 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung đô thị mới từ 20 đến 25 năm.

Quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cần lưu ý đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về định hướng, không chồng chéo nội dung với Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận hiện đang thực hiện điều chỉnh tổng thể theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Nhiệm vụ quy hoạch đang được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo hoàn thiện theo kết luận tại Hội nghị thẩm định - Thông báo số 155/TB-BXD ngày 12/9/2022 của Bộ Xây dựng. Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 15/6/2021.

Bên cạnh đó, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, Bộ Xây dựng thực hiện trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định.

Ý kiến của bạn