Tài chính- đầu tư

Đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện tái định cư dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện tái định cư dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 25/08/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-BGTVT, 912/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 1.338,36 tỷ đồng và dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 767 tỷ đồng.

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh có Công văn số 900/UBND-NCTH gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về kinh phí ĐTXD 04 khu tái định cư phục vụ dự án 02 thành phần nêu trên, với tổng kinh phí đầu tư là 246 tỷ đồng, trong đó: Khu tái định cư tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 55 tỷ đồng (Phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang); Khu tái định cư tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 102 tỷ đồng (Phục vụ dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang); Khu tái định cư tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 53 tỷ đồng (Phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau); Khu tái định cư tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, với tổng kinh phí đầu tư là 36 tỷ đồng (Phục vụ dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau

Theo Quyết định số 911/QĐ-BGTVT và Quyết định số 912/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT thì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

UBND tỉnh Hậu Giang đã giao Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư lập thủ tục đầu tư 04 dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang) tại Công văn số 973/UBND-NCTH ngày 07/7/2022 và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau tại Công văn số 305/UBND-NCTH ngày 10/3/2022, Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 08/8/2022. Tuy nhiên, đến nay chưa có nguồn vốn để triển khai thực hiện xây dựng các khu tái định cư.

Để thuận lợi trong công tác lập thủ tục đầu tư, thanh, quyết toán dự án, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang phân bổ kinh phí 157 tỷ đồng cho Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang để ĐTXD 02 khu tái định cư phục vụ cho Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang;

Phân bổ kinh phí 1.181,36 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phân bổ kinh phí 89 tỷ đồng cho Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng 02 khu tái định cư phục vụ cho Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau; Phân bổ kinh phí 678 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ý kiến của bạn