Đến năm 2025, thị xã Phú Mỹ đạt các tiêu chí của đô thị loại II

07:01 18/06/2024
Đến năm 2025, xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố, đạt các tiêu chí của đô thị loại II; đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng Đông Nam Bộ.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể, Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ được thực hiện trên phạm vi địa giới hành chính hiện hữu của thị xã Phú Mỹ, bao gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã, với 5 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 5 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên, có diện tích khoảng 33.302,1 ha.

Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố và được công nhận là đô thị loại II, trong đó phấn đấu đạt các tiêu chí về chất lượng hạ tầng của đô thị loại I; đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng Đông Nam Bộ.

Về dự kiến điều chỉnh đơn vị hành chính, thành lập mới các xã, phường và thành lập TP Phú Mỹ, đến năm 2025, thị xã Phú Mỹ không thay đổi về số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Các phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải thuộc thị xã Phú Mỹ được thành lập từ nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số các xã Tóc Tiên, Tân Hòa và Tân Hải.

TP Phú Mỹ được thành lập với 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực nội thị dự kiến gồm 8 phường, trong đó 5 phường hiện hữu (Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước) và 3 phường dự kiến thành lập mới (Tóc Tiên, Tân Hòa và Tân Hải). Không gian khu vực nội thị sẽ được chia thành 7 phân khu.

Khu vực ngoại thị dự kiến gồm xã Châu Pha và Sông Xoài. Giai đoạn 2026 - 2030, điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Bà Rịa và TP Phú Mỹ theo Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030.

Về mặt giao thông, Chương trình phát triển đô thị định hướng đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các dự án đang triển khai trên địa bàn; đẩy nhanh các dự án đang triển khai và tiếp tục đầu tư các đường giao thông đô thị theo quy hoạch; triển khai thủ tục đầu tư các dự án cảng biển, cảng thủy nội địa, trung tâm logistics theo quy hoạch và đã có chủ trương.

Bình luận