Nghiên cứu khoa học

Đến năm 2030, cả nước có 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng

Đến năm 2030, cả nước có 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng

15:01, 16/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTới năm 2030, phát triển thêm 3 đại học quốc gia trên cơ sở Đại học Huế, Đà Nẵng và Bách khoa Hà Nội, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành các đại học thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Bộ GD&ĐT đã có dự thảo báo cáo tóm tắt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy mô và cơ cấu đào tạo

Theo dự thảo, tới năm 2030, tổng quy mô đào tạo kỳ vọng đạt 3 triệu người, bao gồm: 2.730.000 sinh viên đại học và 20.000 sinh viên cao đẳng sư phạm, trong đó khối tư thục chiếm ít nhất 25%.

250.000 học viên sau đại học, trong đó số nghiên cứu sinh tiến sĩ chiếm ít nhất 10%, tập trung chủ yếu tại 4 vùng đô thị lớn.

Tỉ lệ sinh viên đại học theo học và tốt nghiệp các chương trình đào tạo theo hình thức từ xa, trực tuyến dự kiến đạt 20%.

Quy mô và cơ cấu đào tạo các lĩnh vực STEM: Tới năm 2030, quy mô đào tạo khối STEM đạt trên 1 triệu người học, trong đó các ngành liên quan tới công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ số chiếm khoảng 60%; trình độ thạc sĩ (và tương đương) chiếm ít nhất 7%, trình độ tiến sĩ chiếm ít nhất 1% .

Quy mô và cơ cấu đào tạo lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Tới năm 2030, có khoảng 180.000 sinh viên đại học và 20.000 sinh viên cao đẳng sư phạm, trong đó các ngành đào tạo giáo viên cho cấp học mầm non chiếm khoảng 40%, tiểu học 15%, trung học cơ sở và trung học phổ thông 45%.

Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học

Đến năm 2030, toàn quốc có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học và 50 phân hiệu thuộc 200 cơ sở giáo dục đại học đầu mối, định hướng phân bố theo các vùng.

Trong đó, có khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, bao gồm 5 đại học quốc gia, 5 đại học vùng và từ 18 đến 20 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngành quốc gia; khoảng 100 cơ sở giáo dục đại học đầu mối khác trực thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; ít nhất 70 cơ sở giáo dục đại học tư thục, bao gồm cả các cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với các trường đại học công lập, định hướng là củng cố, sắp xếp những trường không đạt chuẩn cơ sở giáo dục đại học theo các phương án tái cấu trúc và tập trung đầu tư để đạt chuẩn trong lộ trình từ 3 đến 5 năm; sáp nhập để trở thành một đơn vị đào tạo hoặc một phân hiệu của một cơ sở giáo dục đại học có uy tín; hoặc đình chỉ hoạt động đào tạo trước năm 2028 và giải thể trước năm 2030.

Cơ bản không thành lập trường đại học công lập mới, trừ các trường hợp: Cần thiết thành lập tại một số vùng có mức độ tiếp cận đại học thấp, cụ thể Tây Bắc Bộ (1), Đông Bắc Bộ (1), Tây Nguyên (1), ĐBSCL (1); tổ chức lại một số trường đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc các cơ quan Trung ương đã được phép đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; đã có chủ trương thành lập được cấp có thẩm quyền quyết định còn thời hạn cho đến thời điểm Quy hoạch này có hiệu lực thi hành.

Đối với phân hiệu của các cơ sở giáo dục đại học, thực hiện đình chỉ hoạt động đào tạo của phân hiệu, cơ sở đào tạo không đạt chuẩn hoặc chưa hoàn thành xác lập vị trí pháp lý trước năm 2028; sáp nhập hoặc giải thể các phân hiệu không đạt chuẩn trước năm 2030.

Đối với mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia căn cứ tiềm lực và uy tín gắn với vai trò, sứ mạng trong hệ thống giáo dục đại học, định hướng tới năm 2030.

Tới năm 2030, phát triển thêm 3 đại học quốc gia trên cơ sở Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành các đại học thuộc nhóm hàng đầu châu Á, có ít nhất 20 lượt lĩnh vực nằm trong top 1.000 thuộc các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

Tới năm 2030, phát triển thêm 4 đại học vùng trên cơ sở Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Cần Thơ, cùng với Đại học Thái Nguyên trở thành các đại học có uy tín trong khu vực và thế giới.

Tới năm 2030, phát triển 20 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngành quốc gia, trong đó mỗi lĩnh vực, ngành có 1 đến 2 cơ sở giáo dục đại học; chú trọng nâng cao chất lượng, tăng quy mô đào tạo sau đại học gắn với phát triển nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để ít nhất 20 lượt lĩnh vực có mặt trong các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín.

Ý kiến của bạn