diễn đàn kinh tế - xã hội việt nam 2023

  • Khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư NƠXH

    Khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư NƠXH

    Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia đầu tư dự án NƠXH.