Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây

07:26 26/06/2024
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây để phân định các chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch, bố cục lại mặt bằng các công trình trên nguyên tắc không làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc.
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây
Phối cảnh dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây. Ảnh: INT

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3186/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2CC2.

Lô đất ký hiệu H2CC2 thuộc khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (giai đoạn 1) phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Phía Bắc giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang 40m; phía Đông giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang 15m; phía Nam giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang 15m; phía Tây giáp lô đất cây xanh ký hiệu H2CX1. Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 3.984m2. 

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại lô đất H2CC2 để phân định các chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-1 (gồm chức năng đất công cộng thành phố, khu vực và đất cây xanh cách ly (hành lang bảo vệ giếng nước thô); bố cục lại mặt bằng các công trình trên lô đất H2CC2 theo hướng đơn giản, hiện đại, giữ nguyên số tầng cao công trình nổi (16 tầng) trên nguyên tắc không làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích lô đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…) theo Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 được duyệt và các quyết định về chuyển nhượng dự án, đất đai đã được UBND TP chấp thuận.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh nhằm cụ thể hóa các chức năng sử dụng đất phù hợp với định hướng Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 được duyệt: đất công cộng thành phố, khu vực và đất cây xanh cách ly (hành lang bảo vệ giếng nước thô); tổ chức lại mặt bằng công trình, không gian kiến trúc cảnh quan và khu vực xây dựng công trình ngầm trên ô đất.

Đồng thời xác định cụ thể các công năng trong công trình công cộng, phân định dây chuyền công năng sử dụng phù hợp với nhu cầu khai thác, vận hành và quản lý; tạo lập công trình có hình thức kiến trúc đẹp, hiện đại, hài hòa không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Khu đô thị Tây Hồ Tây; là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng và các cấp chính quyền quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Trước đó, tháng 9/2023, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4466/QĐ-UBND, phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2CC1. Quy mô tổng diện tích lô đất H2CC1 khoảng 3.946m2. Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại lô đất H2CC1 trên nguyên tắc giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích lô đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình nổi).

UBND TP xác định cụ thể chỉ tiêu tổng diện tích sàn xây dựng trong công trình để phù hợp với quy định của Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD; bổ sung công năng công trình từ văn phòng giao dịch thành văn phòng, thương mại, dịch vụ để phù hợp với chức năng sử dụng đất theo định hướng Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết có liên quan được duyệt...

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại lô đất H2CC2 phù hợp với Quyết định này; cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nêu trên vào hồ sơ đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500. 

UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Công ty CP  Đầu tư Catgo tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết được phê duyệt để các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân biết theo quy định.  

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo chịu trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.  

Bình luận