Đô thị

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu C1 và C3 thành phố Đà Lạt

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu C1 và C3 thành phố Đà Lạt

BTV BTV - 09:47, 30/09/2022

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát – Suối Nam Hồ (Khu C1) và khu vực đường quốc lộ 20 – Nam Hồ (Khu C3), phường 11, thành phố Đà Lạt (tỷ lệ 1/2000).

Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch thuộc phạm vi đồ án quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát – Suối Nam Hồ (Khu C1) và khu vực đường quốc lộ 20 – Nam Hồ (Khu C3), phường 11, thành phố Đà Lạt.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát – Suối Nam Hồ (Khu C1) bao gồm:  Điều chỉnh diện tích đất công trình công cộng thành đất ở dự án; điều chỉnh một phần đất nông nghiệp thành đất ở xã hội; điều chỉnh lộ giới đường hẻm từ 8m thành 10m; Điều chỉnh đất ở tại các khu vực ký hiệu: C1-BL5, C1-BL14, C1 LKSV; Mở đoạn tuyến giao thông ký hiệu H20-LG 4M (lộ giới 4m);...

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu vực đường quốc lộ 20 – Nam Hồ (Khu C3) bao gồm: Bổ sung đất xây dựng nhà ở xã hội tại các khu vực: đất giáo dục (Trường tiểu học Nam Hồ - phân hiệu Sào Nam), đất nông nghiệp (ký hiệu C3-NN03, C3- NN04), đất giao thông Hẻm H20-4; Điều chỉnh diện tích đất ở tại khu vực ký hiệu C3-BL17; Điều chỉnh đất ở tại khu vực ký hiệu C3-BL24; điều chỉnh đất ở tại các khu vực ký hiệu C3-BL16, C3-BL18, C3-BL19 và C3-BL20; Điều chỉnh diện tích tại khu vực có ký hiệu C3-CQ02; điều chỉnh lộ giới đường hẻm 8m thành 10m (đường Sào Nam).

 

 

Ý kiến của bạn