Hạ tầng

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng KCN Đại An mở rộng - giai đoạn 1

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng KCN Đại An mở rộng - giai đoạn 1

Tuấn Đông Tuấn Đông - 09:00, 16/09/2023

UBND tỉnh Hải Dương thực hiện điều chỉnh lô đất xây dựng Bệnh viện Quốc tế thành đất Trung tâm Dịch vụ và triển lãm KCN.

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 về việc điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch xây dựng KCN Đại An mở rộng - giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, điều chỉnh cục bộ các chỉ tiêu sử dụng đất trong 3 lô đất nhà máy, kho tàng, giảm diện tích một lô từ 6 ha xuống còn 4 ha, tăng diện tích một lô từ 3,7 ha lên 5,722 ha; tăng mật độ xây dựng 3 lô đất từ 60% lên 70%, tầng cao tối đa là 5 tầng, chiều cao công trình tối đa 40 m.

Trước đó, ngày 24/8, tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 (lần 4), Sở Xây dựng đã báo cáo chủ trương điều chỉnh cục bộ (lần 2) quy hoạch xây dựng KCN Đại An mở rộng - giai đoạn 1 (vị trí điều chỉnh lô đất xây dựng Bệnh viện Quốc tế).  

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, KCN Đại An mở rộng được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 năm 2006, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 1 năm 2014, điều chỉnh cục bộ năm 2018 và điều chỉnh cục bộ (cả 2 giai đoạn) năm 2021.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN là Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An.

Tại Quyết định số 2411 ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đại An mở rộng giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh lần đầu), có nội dung điều chỉnh chức năng lô đất CC2 từ đất trung tâm dịch vụ và triển lãm thành đất xây dựng Bệnh viện Quốc tế. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tại vị trí lô đất trên vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã duyệt.

Kết luận số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ nêu, không tiếp tục thực hiện quy hoạch xây dựng lô đất xây dựng Bệnh viện Quốc tế theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ý kiến của bạn