Điều chỉnh Dự án đầu tư khu công nghiệp Phú Thuận, tỉnh Bến Tre

15:19 28/05/2022
Sau điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre tăng lên 3.582 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017.

Cụ thể, tổng mức đầu tư dự án là 3.582 tỷ đồng (tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg là 2.126 tỷ đồng), trong đó, ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre 3.443 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm, vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết; vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất; vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết.

Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách), các nhà đầu tư khác đầu tư các hạng mục thông tin liên lạc, cấp nước, trạm hạ áp cung cấp điện 138,7 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bến Tre là chủ đầu tư dự án. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 04/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, dự án có quy mô đầu tư khoảng 231,7 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Phú Thuận và Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 - 2025.

 

 

Bình luận