Hỏi- Đáp

Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng

Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng

Khải An Khải An - 07:01, 15/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngViệc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn cách tính điều chỉnh giá hợp đồng công trình xây lắp của Công ty CP xây lắp công nghiệp Nam Định, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng số 511/2018/HĐXD ký kết ngày 05/12/2018 giữa các bên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Cụ thể, các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Trong đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với mức tạm ứng vượt mức tạm ứng tối thiểu thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh đơn giá trong trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% thực hiện theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; Điều 8 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Ý kiến của bạn