Hạ tầng

Điều chỉnh mở rộng KCN Yên Mỹ II bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật

Điều chỉnh mở rộng KCN Yên Mỹ II bảo đảm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật

Thanh Nga Thanh Nga - 08:00, 27/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐồ án quy hoạch điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp (KCN) Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên cần rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất để có cơ sở đề xuất giải pháp khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Cập nhật số liệu đánh giá hiện trạng sử dụng đất

Theo ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng về Đồ án quy hoạch điều chỉnh mở rộng KCN Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên lên 313,5 ha (giai đoạn 1 khoảng 97,5 ha), việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch phải được thực hiện đầy đủ, số liệu cập nhật.

Lưu ý rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất, mạng lưới, công trình đầu mối kỹ thuật khu vực các dự án thuộc giai đoạn I để có cơ sở đề xuất giải pháp khớp nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch mở rộng (giai đoạn II).

Các số liệu hiện trạng thống kê cần tách riêng đơn vị hành chính xã, thị trấn để thống nhất quản lý. Bổ sung trích dẫn nguồn các số liệu hiện trạng theo quy định.

Về quy hoạch sử dụng đất KCN, đề xuất cơ cấu các loại đất giao thông, cây xanh, công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, mật độ xây dựng cơ bản phù hợp quy định tại mục 2.5.3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QHXD) QCVN 01:2021/BXD.

Đối với đề xuất mật độ xây dựng tối đa 60% (quy chuẩn quy định mật độ xây dựng tối đa 70%), hệ số sử dụng đất tối đa tại các lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp cần phù hợp loại hình, tính chất, dây chuyền sản xuất công nghiệp để bảo đảm việc khai thác, sử dụng quỹ đất hiệu quả, tiết kiệm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Xây dựng, về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, trong phạm vi quy hoạch KCN có giữ lại khu nghĩa trang hiện hữu và bố trí quỹ đất dự trữ mở rộng, quy tập các phần mộ lẻ, rải rác nằm trong khu quy hoạch. Do vậy, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan KCN cần thuyết minh làm rõ việc tiếp cận sử dụng thuận lợi của người dân và bảo đảm tuân thủ yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định tại mục 2.5.2, mục 2.13.2 của Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Bổ sung nội dung quy định việc kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan KCN theo quy định tại điểm k khoản 1, điểm đ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án QHXD vùng, quy hoạch đô thị và QHXD khu chức năng đặc thù.

Bổ sung đề xuất các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư, sơ bộ nhu cầu vốn và nguồn lực thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về QHXD.

Bảo đảm đúng quy định pháp luật

Bên cạnh đó, theo ý kiến của Bộ Xây dựng, cơ quan thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng KCN Yên Mỹ II chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, thẩm định nội dung, thành phần hồ sơ của Đồ án quy hoạch bảo đảm đáp ứng yêu cầu, quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án QHXD vùng, quy hoạch đô thị và QHXD khu chức năng đặc thù và Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 15/3/2021, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về QHXD.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm bảo đảm việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng KCN Yên Mỹ II theo đúng quy định của pháp luật về QHXD, pháp luật về quản lý KCN, KKT.

Rà soát bảo đảm sự phù hợp của quy hoạch phân khu xây dựng KCN với các quy hoạch có liên quan trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch phát triển KCN, QHXD, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường...).

Đặc biệt, UBND tỉnh Hưng Yên cũng phải có trách nhiệm về việc quy hoạch, đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong KCN theo quy định của pháp luật về quản lý KCN, KKT và pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

"UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải đồ án QHXD được phê duyệt lên Cổng thông tin QHXD và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định" - Bộ Xây dựng nêu rõ.

KCN Yên Mỹ II mở rộng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam tại Văn bản số 1837/TTg-CN ngày 15/12/2020 với quy mô diện tích khoảng 216 ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 27/5/2022. Đồ án quy hoạch đã được lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan tại địa phương.

 

Ý kiến của bạn