Hạ tầng

Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên đến năm 2030

Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên đến năm 2030

Tuấn Đông Tuấn Đông - 10:33, 13/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ GTVT đã có quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên đến năm 2030.

Cụ thể, điều chỉnh quy hoạch các công trình quản lý, điều hành bay gồm hệ thống đèn tiếp cận, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, hệ thống hàng rào, quy hoạch sử dụng đất.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Điện Biên đến năm 2030 khoảng 200,27ha. Trong đó, diện tích đất hàng không dân dụng quản lý: 26,82ha; diện tích đất dùng chung: 145,68 ha; diện tích đất do quân sự quản lý: 27,77ha.

Diện tích đất bổ sung là 0,04ha và diện tích đất hoàn trả địa phương là 1,16ha. Phần diện tích đất hoàn trả địa phương này sẽ được bàn giao vào thời điểm phù hợp, sau khi xây dựng đường cất hạ cánh mới và không còn nhu cầu sử dụng đường cất hạ cánh hiện hữu.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch bảo đảm phù hợp với nội dung quy hoạch được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tính toán xác định các yếu tố kỹ thuật để bảo đảm tính hợp lý, thực hiện điều chỉnh và xử lý các nội dung theo thẩm quyền, báo cáo Bộ GTVT đối với những nội dung trong trường hợp vượt thẩm quyền (nếu có).

Ngoài ra, Bộ cũng giao UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cắm mốc giới theo nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch và bàn giao mốc giới cho Cảng vụ hàng không để phối hợp quản lý theo quy định; chịu trách nhiệm cập nhật các nội dung điều chỉnh nêu trên vào quy hoạch của địa phương, bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp nhu cầu phát triển của Cảng hàng không theo quy hoạch được duyệt.

Trước đó, tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng quy mô đường cất hạ cánh Cảng hàng không Điện Biên dài 2.400m, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các loại máy bay hiện đại như A320, A321.

Ngoài ra, thực hiện cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300 nghìn khách/năm lên 500 nghìn khách/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ, khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác máy bay A320, A321 và tương đương.

Ý kiến của bạn