Bất động sản

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Năm Căn là rất cần thiết

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Năm Căn là rất cần thiết

Trà Vinh Trà Vinh - 10:20, 27/03/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa tổ chức thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2040.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-TTg ngày 17/2/2013, với diện tích tự nhiên 10.801 ha.

Triển khai quy hoạch chung, trong KKT Năm Căn đã lập 4 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, với quy mô 1.069 ha; 1 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng với quy mô 28,7 ha.

Ngoài ra, còn có một số đồ án quy hoạch do huyện triển khai lập, phê duyệt quy hoạch như các quy hoạch nông thôn mới và 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị với quy mô 982ha và 1 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái và Dịch vụ du lịch quy mô 113,5 ha; 7 đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư với quy mô 465,6 ha.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát thực trạng sử dụng đất và tình hình thực tế phát triển KKT Năm Căn, Đồ án quy hoạch chung năm 2013 đã bộc lộ một số bất cập, đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh nhằm phù hợp với xu hướng phát triển mới.

Cụ thể, Đồ án quy hoạch chung KKT Năm Căn quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản công nghiệp với quy mô 4.370 ha, nhưng chưa thể hiện trong khu nông nghiệp công nghệ cao chuyên về thủy sản; chưa thể hiện công trình hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản, do đó không thể lập quy hoạch phân khu để triển khai thực hiện.

Đồ án này cũng chưa định hướng rõ nét việc phát huy hệ thống giao thông đường thuỷ của KKT, nhất là việc khai thác quỹ đất để xây dựng các khu logistics dọc theo sông Cái Lớn; Không có khu đô thị Hàng Vịnh nhưng thực tế khu vực này đã phát triển từ lâu.

Hơn nữa, hiện nay dự án đường Hồ Chí Minh đến Mũi Cà Mau được hoàn thành và đưa vào sử dụng, có tác động lớn đến sự phát triển của khu vực, trong đó có KKT Năm Căn…

Với các yếu tố nói trên, việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Năm Căn đến năm 2040 là rất cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và định hướng mới với tầm nhìn dài hạn hơn cho KKT.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng KKT Năm Căn phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia và chiến lược phát triển của tỉnh Cà Mau, đặc biệt về kinh tế biển.

Trong đó, KKT Năm Căn sẽ là hạt nhân của thị xã Năm Căn, đô thị loại III vào năm 2025; xây dựng KKT Năm Căn thành KKT biển đảo, đảm bảo quốc phòng - an ninh; hình thành một KKT có phân khu chức năng hợp lý, không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, hiện đại…

KKT Năm Căn được điều chỉnh quy hoạch với tính chất là KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm: Công nghiệp - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái và các trung tâm tiếp vận (Logistics) của tỉnh Cà Mau và vùng ĐBSCL.

Đóng góp ý kiến cho Đồ án, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao lý do, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Năm Căn đến năm 2040, đồng thời có nhiều nhận xét, góp ý giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, ở các lĩnh vực.

Trong đó, nghiên cứu làm rõ tiềm năng, lợi thế, mối quan hệ vùng, chia sẻ chức năng của KKT Năm Căn trong vùng tỉnh Cà Mau và vùng ĐBSCL; Làm rõ lợi thế cạnh tranh trong mối liên kết hệ thống cảng biển, logistics; làm rõ việc quy hoạch sử dụng đất (theo từng giai đoạn lập quy hoạch) trên tổng thể và từng khu chức năng của KKT.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Thu Hằng tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.

 

Ý kiến của bạn