Xác định rõ đối tượng điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên

07:00 29/01/2022
UBND tỉnh Quảng Ninh cần rà soát lại cơ sở phạm vi nghiên cứu, đối tượng lập quy hoạch và thời hạn quy hoạch, quy mô đô thị với đồ án đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của Luật Quy hoạch đô thị.

Trả lời UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xin ý kiến thống nhất đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là QHC-2016), Bộ Xây dựng cho biết: Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định pháp luật khác có liên quan, UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát lại Nhiệm vụ quy hoạch, các cơ sở pháp lý, lý do và sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch mở rộng thị trấn Tiên Yên;

Xác định rõ đối tượng lập quy hoạch và thời hạn quy hoạch; bổ sung luận cứ, phương pháp dự báo dân số, đất đai từng giai đoạn làm cơ sở định hướng phát triển không gian đô thị, định hướng cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Bộ Xây dựng, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 là cơ sở nâng cấp Thị trấn Tiên Yên mở rộng (bao gồm: Thị trấn Tiên Yên và 05 xã: Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải, Yên Than, Hải Lạng) đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 928/QĐ-BXD ngày 14/7/2020 của Bộ Xây dựng);

Do đó cần xác định lại đối tượng lập quy hoạch trên phải là Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên mở rộng (không phải là Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Tiên Yên), thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thị trấn (từ 10-15 năm).

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Ninh cần rà soát lại cơ sở phạm vi nghiên cứu, đối tượng lập quy hoạch và thời hạn quy hoạch, quy mô đô thị đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định hiện hành có liên quan, phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và quy hoạch xây dựng cấp trên.

Bộ Xây dựng lưu ý, nội dung Đồ án cần bổ sung và làm rõ lý do và sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch cần phân tích các nguyên nhân, các yếu tố do QHC-2016 không thực hiện được, các tác động do quy hoạch ngành, mục tiêu phát triển của tỉnh Quảng Ninh và huyện Tiên Yên có sự điều chỉnh trong tình hình mới (văn hóa, công nghiệp, giao thông, quy hoạch hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch tỉnh, kinh tế - xã hội của huyện Tiên Yên…).

Bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; làm rõ về nhu cầu vốn, nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi.

Cần bổ sung số liệu, phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất: đơn vị ở đô thị, dân cư nông thôn; đất nông, lâm nghiệp, thủy sản (trong đó cần có bản vẽ cụ thể các khu vực đất rừng ngập mặn, đất rừng phòng hộ, khu vực nuôi trồng thủy sản…);

Bổ sung đánh giá hiện trạng dân số (làm rõ nguồn số liệu), tốc độ tăng trưởng dân số khu vực đô thị và khu vực mở rộng (tăng tự nhiên, cơ học) qua 3 - 5 năm gần đây; bổ sung đánh giá các khu vực ngập lụt đối với các khu vực ven sông Tiên Yên và sông Phố Cũ;

Đánh giá các yếu tố về cảnh quan, để xác định các vùng bãi bồi ven biển, vùng biển nông, các khu vực có khả năng khai thác quỹ đất để phát triển đô thị.

Bổ sung phần rà soát thực hiện quy hoạch; tiền đề phát triển đô thị. Bổ sung luận cứ, cơ sở về dự báo quy mô dân số (đặc biệt là tỷ lệ tăng dân số cơ học). Rà soát, kiểm tra các số liệu quy hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu của từng phân khu và toàn đô thị, đảm bảo sự thống nhất và tuân thủ theo QCVN 01:2021/BXD.

Về định hướng phát triển không gian, thiết kế đô thị cần xác định cụ thể vị trí, quy mô các vùng kiến trúc, cảnh quan đặc trưng trong đô thị (các khu phố cũ người Hoa, các công trình kiến trúc Pháp); khoanh vùng các khu bảo tồn di tích, bảo vệ cảnh quan, khu vực đô thị hiện hữu, các khu vực điểm nhấn; bổ sung nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu trung tâm, trục đường chính, các khu vực cửa ngõ (khu vực cầu sông Ba Chẽ, nút cao tốc Vân Đồn - Móng Cái …), các khu vực ven sông Tiên Yên và sông Phố Cũ, không gian mặt nước phía Nam đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Về quy hoạch giao thông, cần làm rõ quy mô, vị trí hệ thống cảng (cảng Mũi Chùa, bến…) phù hợp với quy hoạch ngành; bổ sung và làm rõ vị trí quy mô, giải pháp: Tuyến đường ven biển (Tiên Yên - Móng Cái), các nút giao thông đối ngoại (cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cao tốc Lạng Sơn – Tiên Yên) với các tuyến đường các trục đường chính đô thị.

Xem xét lại giải pháp phát triển đô thị khu vực trung tâm thị trấn Tiên Yên và khu vực Nam xã Tiên Lãng đảm bảo đáp ứng phòng chống lũ (sông Tiên Yên và sông Phố Cũ); hạn chế san lấp, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặt để phát triển khu đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng Nam cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Các chỉ tiêu về cấp nước, thoát nước thải và chất thải rắn đề xuất trong đồ án cần bám sát khả năng phát triển và kế hoạch khai thác, đầu tư của các công trình đầu mối theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh (năm 2014); cần rà soát và điều chỉnh để phù hợp với thực tế xây dựng để tránh lãng phí đầu tư.

Để có cơ sở phê duyệt quy hoạch này, Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý của: các Sở, ngành, UBND các địa phương có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư; chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất lúa, đất rừng và đất dân cư hiện trạng; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về: Bảo vệ rừng, Bảo vệ môi trường, Đất đai, Nhà ở, Xây dựng.

Thuyết minh, bản vẽ đồ án quy hoạch cần thực hiện theo Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù.

 

Bình luận