Cân nhắc khi nâng công suất dự án thủy điện Hà Nế

14:00 28/01/2022
Bộ Xây dựng có ý kiến đối với Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Hà Nế, tỉnh Lai Châu do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị năng lượng lập.

Dự án thủy điện Hà Nế được đầu tư xây dựng tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Dự án thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4275/QĐ-BCT ngày 14/11/2018.

Theo Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Hà Nế, tỉnh Lai Châu do Công ty Cổ phần Tư vấn và Thiết bị năng lượng lập, Dự án thủy điện Hà Nế sau điều chỉnh được đề xuất quy mô công suất 15MW.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, đến thời điểm hiện tại, để đảm bảo các quy định của pháp luật, dự án cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Hà Nế, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án trong bậc thang thủy điện theo quy định;

Đồng thời, cần bổ sung sơ bộ quy trình vận hành liên hồ chứa có liên quan đến Dự án thủy điện Hà Nế nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

Cần bổ sung các bản vẽ thể hiện phương án đấu nối của dự án vào lưới điện khu vực, nhà quản lý vận hành, hệ thống công trình phụ trợ và thuyết minh các nội dung về đầu tư xây dựng của dự án. Rà soát để hoàn chỉnh thuyết minh điều chỉnh quy hoạch, bản vẽ thiết kế đảm bảo quy cách và đúng quy định trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Đối với phương án thiết kế điều chỉnh vị trí đập chính, bổ sung tuyến đập phụ của nhà máy thủy điện như đã được thể hiện tại hồ sơ cần được xem xét căn cứ trên các số liệu điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn nhằm đảm bảo cơ sở đề ra các giải pháp thiết kế an toàn công trình và an toàn công trình lân cận trong khu vực dự án.

Về tính khả thi và hiệu quả của dự án, các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Lai Châu cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Đối với việc nâng công suất của Dự án thủy điện Hà Nế từ 10MW lên 15MW, Bộ Xây dựng cho rằng, đề xuất này cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương rà soát và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ quy hoạch, dự án đảm bảo sự phù hợp và yêu cầu cân bằng công suất tổng thể các nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Ngoài ra, một số vấn đề như: Căn cứ pháp lý của dự án; việc cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực; đánh giá tác động, dự báo tác động của dự án tới các hoạt động kinh tế-xã hội trong quá trình vận hành công trình đặc biệt liên quan đến việc khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ nhu cầu an sinh của người dân khu vực hạ lưu; việc sử dụng đất của dự án với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; giấy phép xây dựng… cần được xem xét kỹ và bổ sung các văn bản có liên quan để hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Bình luận