Tài chính- đầu tư

Điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Tuấn Đông Tuấn Đông - 15:44, 29/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 28/4/2023 về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Tại Nghị quyết, Chính phủ đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được áp dụng một lần duy nhất điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC khi giá trị thanh toán đạt đến 95% giá trị Hợp đồng Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (Dự án) theo đề xuất của PVN.

Chính phủ yêu cầu PVN thực hiện việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi tạm ứng Hợp đồng EPC Dự án.

PVN có trách nhiệm đảm bảo thu hồi hết giá trị khi thực hiện hợp đồng EPC Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý, giải ngân cho nhà thầu thực hiện Dự án đúng mục đích, tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chính phủ yêu cầu PVN không để ảnh hưởng đến dòng tiền của Dự án và tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện. PVN có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu gia hạn thời gian bảo lãnh tiền tạm ứng cho đến khi thu hồi hết tiền tạm ứng của Hợp đồng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát PVN thu hồi tạm ứng của Dự án theo quy định trên.

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn thực hiện cụ thể các nội dung cần thiết thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan theo quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Ý kiến của bạn