Hạ tầng

​​​​​​​Điều chỉnh thủy điện Kha Ứ 2 công suất 15,5MW

​​​​​​​Điều chỉnh thủy điện Kha Ứ 2 công suất 15,5MW

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 29/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án thủy điện Kha Ứ 2 được ĐTXD trên suối Kha Ứ, xã Nậm Khao và xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, được đề xuất điều chỉnh có công suất 15,5MW.

Bộ Xây dựng góp ý điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Kha Ứ 2, tỉnh Lai Châu (lần 2), hồ sơ do Công ty CP Đầu tư và xây dựng Cenco lập năm 2022.

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, hồ sơ Dự án điều chỉnh cần bổ sung các bản vẽ thiết kế sơ bộ trạm phân phối, nhà quản lý vận hành, hệ thống cột điện và lưới điện đấu nối.

Bổ sung, cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch nội dung đánh giá tổng thể các công trình thủy điện có liên quan đảm bảo tính đồng bộ trong phát triển các dự án cùng bậc thang thủy điện trên sông Kha Ứ; đánh giá sơ bộ an toàn hồ, đập và các công trình có liên quan đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành an toàn công trình và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực Dự án.

Bên cạnh đó, cần rà soát, thay thế các tiêu chuẩn hết hiệu lực, việc cập nhật đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn thuộc các lĩnh vực kỹ thuật đặc thù của Dự án. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Bộ Xây dựng đánh giá, Dự án có đặc thù nằm trong khu vực đồi núi, trải dài theo địa hình, xung quanh lưu vực được bao bọc bởi các dãy núi có cao độ từ 1.500-2.500m. Do vậy, khi xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường; địa hình khu vực có gom, chuyển nước làm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên và nhu cầu dùng nước của hạ du; việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng và vận hành về an toàn đập, hồ chứa, ổn định mái dốc...

Những nội dung này cần được phân tích, đánh giá và cập nhật vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai thiết kế, thi công xây dựng Dự án.

Ý kiến của bạn