Pháp luật xây dựng

Điều kiện bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ khoáng sản

Điều kiện bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ khoáng sản

Huy Thảo Huy Thảo - 07:00, 28/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo quy định, Giám đốc điều hành khai thác lộ thiên mỏ không kim loại không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác bằng phương pháp thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải có trình độ trung cấp khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 02 năm.

Ông Tân Tỵ (Phú Yên) cho biết, ông có bằng đại học địa chất và có thời gian công tác trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại các mỏ lộ thiên trên 5 năm. Vậy ông có đủ điều kiện được bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường không?

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tại Khoản 2, Điều 62 Luật Khoáng sản đã quy định về tiêu chuẩn của giám đốc điều hành mỏ, cụ thể:

Nắm vững quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Nắm vững quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản;

Có trình độ tổ chức, quản lý, kinh nghiệm thực tế, kỹ thuật khai thác, kỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi trường;

Giám đốc điều hành khai thác hầm lò phải là kỹ sư khai thác mỏ hoặc kỹ sư xây dựng mỏ có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ hầm lò ít nhất là 05 năm;

Giám đốc điều hành khai thác lộ thiên phải là kỹ sư khai thác mỏ có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ lộ thiên ít nhất là 03 năm;

Trường hợp là kỹ sư địa chất thăm dò thì phải được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 05 năm.

Giám đốc điều hành khai thác lộ thiên mỏ không kim loại không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác bằng phương pháp thủ công khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải có trình độ trung cấp khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 02 năm;

Trường hợp có trình độ trung cấp địa chất thăm dò thì phải được tập huấn về kỹ thuật khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là 03 năm.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp như đã nêu tại câu hỏi thì ông còn cần phải được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật khai thác mỏ để làm giám đốc điều hành mỏ.

 

Ý kiến của bạn