Điều kiện bồi thường khi thu hồi đất thuộc hành lang giao thông

07:00 25/01/2023
Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Công (Bắc Giang) có một thửa đất nằm theo mặt Tỉnh lộ 284 (nay là Quốc lộ 17). Đây là thửa đất do cha ông để lại, gia đình đã sử dụng ổn định từ trước năm 1945 đến nay.

Ngày 25/12/2003, gia đình ông Công được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trên Giấy chứng nhận của người sử dụng đất có thể hiện diện tích hành lang đường, tính từ tim đường vào là 10,5 m (diện tích thể hiện tại sơ đồ trang 3 Giấy chứng nhận) nhưng không được cộng vào diện tích được sử dụng ghi tại trang 2 của Giấy chứng nhận (phần diện tích hành lang lộ giới này vẫn chưa được đền bù, hỗ trợ, từ trước tới nay chưa có thông báo thu hồi đất, gia đình ông Công vẫn có các công trình, vật kiến trúc trên đã được xây dựng từ trước năm 1990 hiện nay vẫn sử dụng ổn định).

Nay nhà nước mở rộng Quốc lộ 17, có thu hồi hết phần diện tích theo chiều sâu từ tim đường vào 10,5 m để làm đường. Tuy nhiên, theo thông báo, gia đình ông không được đền bù phần diện tích bị thu hồi này. Theo giải thích thì đây là phần đất thuộc hành lang giao thông (trong khi các hộ liền kề, cùng tuyến đường, có nhà được cấp Giấy chứng nhận cùng thời điểm, có nhà được cấp Giấy chứng nhận sau lại không bị trừ hành lang, vẫn được cộng vào Giấy chứng nhận và được đền bù bình thường).

Ông Công hỏi, đất nhà ông sử dụng ổn định từ trước năm 1945 đến nay, khi thu hồi như vậy có được đền bù phần diện tích đất và tài sản, vật kiến trúc trên phần đất bị thu hồi đó không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của ông Công là trường hợp cụ thể do không có hồ sơ kèm theo nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể.

Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở như sau:

Tại Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đại năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: "1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường".

Tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tại Điều 94 Luật Đất đai năm 2013 quy định về bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn: "Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ".

Tại Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP đã quy định chi tiết việc bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của tỉnh Bắc Giang để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

 

Bình luận