Pháp luật xây dựng

Điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại

Điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở thương mại

Khải An Khải An - 07:00, 14/01/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ đã quy định trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại của Công ty TNHH Hoàng Gia (Hải Phòng), Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP) đã quy định trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Cụ thể, nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 của Luật số 03/2022/QH15, khoản 4 Điều 23 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, có đủ điều kiện theo Điều 21 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, pháp luật kinh doanh BĐS, pháp luật có liên quan và được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thì nhà đầu tư đó được xác định là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Hoàng Gia đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng TP Hải Phòng là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể.

Ý kiến của bạn