Hỏi- Đáp

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mai Nguyên Mai Nguyên - 07:00, 29/05/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHồ sơ và trình tự thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn việc gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc của Công ty CP Tư vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo Bộ Xây dựng, cá nhân khi gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc cần đảm bảo các điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc.

Bên cạnh đó, hồ sơ và trình tự thủ tục xin gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng hết thời hạn sử dụng được gia hạn theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

 

Ý kiến của bạn