Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng

07:00 28/11/2023
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ông Phạm Văn Tường (Vĩnh Phúc) tốt nghiệp Đại học Thủy lợi năm 1998, đã làm việc tại Ban quản lý dự án đến nay trên 25 năm, công việc chính là giám sát công trình và quản lý dự án.

Năm 2008, ông Tường được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát công trình thủy lợi, năm 2013 được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, sau đó đều gia hạn thời gian đúng quy định.

Từ tháng 12/2018, ông gia hạn chứng chỉ hành nghề quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạng II; tháng 1/2019, gia hạn chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạng II.

Hiện nay ông Tường đã thi sát hạch và đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp gia hạn, nhưng trong thời gian 2018 đến nay do ít công trình thủy lợi, chủ yếu ông trực tiếp quản lý dự án các công trình giao thông nhóm B; làm giám sát trưởng 1 công trình cấp IV và đang làm giám sát trưởng 1 công trình cấp III.

Ông Tường hỏi, vậy ông có được tiếp tục cấp gia hạn 2 chứng chỉ hành nghề như trên không? Trong đơn xin cấp có được kê khai các công trình, dự án đã thực trước năm 2018 hay không?

Trường hợp không được cấp gia hạn, ông Tường đề nghị Bộ xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh những quy định này cho phù hợp để không ảnh hưởng đến công việc của những người như ông.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ông Phạm Văn Tường có thể kê khai các công trình, dự án đã thực hiện trước năm 2018 trong đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và quản lý dự án hạng II nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 71, khoản 2 Điều 73 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Bình luận