Hỏi- Đáp

Điều kiện hỗ trợ việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp

Điều kiện hỗ trợ việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp

Chính Khôi Chính Khôi - 08:46, 15/06/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngQuy định của pháp luật đất đai hiện hành về trường hợp hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Ông Bùi Minh Lý (TP Cần Thơ) đứng tên quyền sử dụng 3 thửa đất nông nghiệp, tổng diện tích 10.234 m². Vừa qua, 2 thửa đất của ông trong diện thu hồi để thực hiện dự án đường giao thông, còn lại 1 thửa với diện tích 2.225 m².

Ông Lý đang canh tác trên cả 3 thửa đất này, chủ yếu là trồng lúa và có thu nhập ổn định từ trồng lúa. Quá trình canh tác ông có thuê mướn nhân công địa phương (trả tiền theo ngày) để làm các công đoạn trong quá trình sản xuất như làm đất, gieo xạ lúa, bón phân, xịt thuốc, thu hoạch... vì hiện nay nơi ông ở đều đã cơ giới hóa trong các khâu sản xuất.

Ông Lý hỏi, khi Nhà nước thu hồi 2 thửa đất của ông để làm dự án đường giao thông thì ông có được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi của ông là trường hợp cụ thể do không có hồ sơ kèm theo nên Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất không có cơ sở trả lời cụ thể.

Quy định của pháp luật đất đai hiện hành về trường hợp hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được quy định cụ thể tại điểm b khoản 2 Điều 83 và Điều 84 Luật Đất đai năm 2013; Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (được bổ sung quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường TP Cần Thơ để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Bùi Minh Lý đứng tên quyền sử dụng 3 thửa đất nông nghiệp, tổng diện tích 10.234 m². Vừa qua, 2 thửa đất của ông trong diện thu hồi để thực hiện dự án đường giao thông, còn lại 1 thửa với diện tích 2.225 m².

Ý kiến của bạn