Xây dựng & Đời sống

Điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nhã Uyên Nhã Uyên - 07:00, 28/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTừ ngày 01/8, quy định mới về điều kiện và diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ có hiệu lực thi hành.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm, công dân Việt Nam đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, chủ hộ có nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ;

Cơ quan đăng ký và quản lý cư trú; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có liên quan đến việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Nghị quyết này cũng nêu rõ điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Theo đó, diện tích nhà ở tối thiểu để công dân đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 08 m² sàn/người.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Sáu thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/8/2022.

Ý kiến của bạn