Đô thị

Định hướng quy hoạch Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Định hướng quy hoạch Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:44, 26/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngLâm Đồng được định hướng quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Đây là nội dung được tỉnh Lâm Đồng đưa vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến dự thảo Quy hoạch nói trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản tham gia ý kiến, trong đó đề nghị tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu bổ sung, làm rõ các nội dung: Căn cứ lập quy hoạch; rà soát, nghiên cứu cập nhật, bổ sung các nghị quyết, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có liên quan.

Về vấn đề quy hoạch, hạ tầng, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Lâm Đồng xem xét tiếp cận trên cơ sở đa ngành từ hiện trạng, dự báo và đề xuất; đánh giá hiện trạng phát triển tỉnh Lâm Đồng về các mặt kinh tế, hệ thống đô thị, phát triển các điểm dân cư nông thôn và khu chức năng; phát triển hệ thống cấp nước, mạng lưới thoát nước, xử lý nước thải và cao độ nền.

Tỉnh cũng cần xây dựng kịch bản và phương án phát triển liên quan đến tỷ lệ đô thị hóa, dự báo dân số; phương hướng phát triển và tổ chức không gian, phát triển hệ thống đô thị, nông thôn và xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; định hướng phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh, mục tiêu, định hướng phát triển thành phố Đà Lạt.

Một góc đô thị của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Ảnh Gia Bình

Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, rà soát các đô thị dự kiến phân loại và các đô thị hình thành mới (loại V) trong hệ thống đô thị tỉnh Lâm Đồng, thống nhất với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng; đánh giá tổng thể hiện trạng phát triển, xác định các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, tiêu chí cần đạt được để nâng loại đô thị vào giai đoạn tới đảm bảo theo đúng quy định; bổ sung đề xuất phương án, lộ trình cụ thể để nâng cấp hay hình thành mới các đô thị mới; các chỉ tiêu cụ thể phát triển từng đô thị...

Đặc biệt, liên quan đến định hướng năm 2050, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần nghiên cứu kỹ và nêu rõ các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để đề xuất nội dung này.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cần thể hiện rõ các giải pháp kiểm soát phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị chịu ảnh hưởng của sạt lở đất như thành phố Đà Lạt, các thị trấn: Di Linh, Đ’Ran, Đạ Tẻh; có phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: mạng lưới cấp nước nền, phát triển mạng lưới thoát nước và cao độ nền, sắp xếp, phân bổ khu xử lý chất thải rắn liên huyện; giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Lâm Đồng thuộc vùng Tây Nguyên, là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước, trên địa bàn còn nhiều đối tượng khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, dự thảo Quy hoạch chưa có đánh giá, mục tiêu cụ thể về việc phát triển nhà ở cho từng khu vực đô thị, nông thôn và các loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp. Do vậy, Bộ đề nghị tỉnh bổ sung mục tiêu, giải pháp về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, để đảm bảo công tác an sinh xã hội trong Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng; thống nhất các nội dung liên quan đến nhà ở giữa Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng và Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, đặc biệt cần rà soát, đánh giá tình hình sử dụng đất ở, đảm bảo sự phù hợp giữa nhu cầu diện tích đất xây dựng các loại nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 20221-2030 và diện tích đất ở bố trí trong Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030.

Tỉnh cũng cần chú trọng phương án quy hoạch xây dựng, phát triển vùng liên huyện, vùng huyện; xây dựng phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên...

Trước đó, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 946/QĐ-TTg ngày 15/6/2021.  

Ý kiến của bạn

Chủ đề bạn có thể quan tâm