Xây dựng & Đời sống

Định mức dự toán công tác thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung

Định mức dự toán công tác thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung

Khải An Khải An - 07:00, 27/06/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh góp ý về định mức thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung, Dự án cầu Năm Căn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, định mức thi công giếng cát D400 bằng phương pháp ép rung, Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại Văn bản số 33/BXD-KTXD ngày 06/1/2017.

Theo tài liệu gửi kèm Văn bản số 880/BĐHCM-ĐHDA5, Dự án đầu tư xây dựng cầu Năm Căn, tỉnh Cà Mau thuộc đường Hồ Chí Minh được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2911/QĐ-BGTVT ngày 7/10/2010.

Trường hợp việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

Trường hợp các định mức này được sử dụng để lập các đơn giá trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. Chủ đầu tư căn cứ quy định nêu trên tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm.

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng, vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định pháp luật của nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định.

Ý kiến của bạn