Hỏi- Đáp

Định mức dự toán thi công đường giao thông

Định mức dự toán thi công đường giao thông

Thu Ngân Thu Ngân - 07:11, 29/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh và gửi kết quả xác định định mức về cơ quan chuyên môn về xây dựng phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty CP Carbon Việt Nam đề nghị hướng dẫn về định mức dự toán cho công nghệ thi công mặt đường giao thông bằng vật liệu bê tông nhựa Carboncor Asphalt.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc xác định định mức dự toán mới hoặc điều chỉnh định mức dự toán đối với công tác xây dựng đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Quá trình lập dự toán xây dựng, tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục và xác định các định mức mới, định mức điều chỉnh làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình.

Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh và gửi kết quả xác định định mức về cơ quan chuyên môn về xây dựng phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng.

Đề nghị Công ty CP Carbon Việt Nam nghiên cứu quy định nêu trên, phối hợp với chủ đầu tư dự án, công trình, cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức xác định định mức để phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng.

Ý kiến của bạn