Hỏi- Đáp

Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi

Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi

Kiều Dung Kiều Dung - 07:05, 25/02/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngĐơn vị tư vấn thiết kế căn cứ thiết kế kết cấu thép và quy định tại mã hiệu định mức để áp dụng cho phù hợp.

Bộ Xây dựng nhận được câu hỏi của công dân Từ Tấn Tổng về định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, mã hiệu định mức AI.52100 được công bố tại công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng, quy định cho công tác sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, cong, kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập. 

Đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ thiết kế kết cấu thép và quy định tại mã hiệu định mức để áp dụng cho phù hợp. 

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng thay thế cho các định mức công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Do đó, cần căn cứ thời điểm lập dự án để áp dụng định mức đúng quy định.

Ý kiến của bạn