Định mức sử dụng cừ vách nhựa uPVC cho các công trình đê bao, bờ kè

07:00 20/09/2023
Hiện nay, đối với các định mức công trình xây dựng đặc thù của địa phương việc tổ chức xác định, ban hành được quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ngày 14/8/2023, Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị có ý kiến về định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC cho các công trình đê bao, bờ kè phòng sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 09/02/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 286/BXD-KTXD có ý kiến và lưu ý về hồ sơ xây dựng định mức, phương pháp xác định định mức các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC.

Theo nội dung văn bản số 11844/SXD-KTXD ngày 14/8/2023, Sở Xây dựng TP. HCM đã gửi Bộ Xây dựng hồ sơ định mức đã được Sở NN&PTNT TP.HCM hoàn thiện (kèm theo Văn bản số 3539/SXD-KTXD ngày 29/3/2019 của Sở Xây dựng), tuy nhiên Bộ Xây dựng không nhận được các hồ sơ này.

Hiện nay, đối với các định mức công trình xây dựng đặc thù của địa phương việc tổ chức xác định, ban hành được quy định tại Điều 20, 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM, Sở NN&PTNT TP.HCM nghiên cứu các quy định này, rà soát, hoàn thiện hồ sơ định mức đảm bảo đúng yêu cầu đối với hồ sơ định mức đặc thù, báo cáo UBND TP.HCM gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến trước khi ban hành theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Bình luận