dnnn

  • Hỗ trợ để có các doanh nghiệp “sếu đầu đàn”

    Hỗ trợ để có các doanh nghiệp “sếu đầu đàn”

    “Kinh nghiệm của nhiều quốc gia thực hiện công nghiệp hóa thành công đều có vai trò của hệ thống doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN quy mô lớn như là những “DN đầu tàu” hay “sếu đầu đàn” để tạo ra hệ sinh thái dẫn dắt sự phát triển của các DNNVV tham gia chuỗi sản xuất” - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chia sẻ trong cuộc trao đổi với Báo ĐTTC.
  • Tách đất đai mới đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

    Tách đất đai mới đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

    Trao đổi với ĐTTC, ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) Trung ương, cho rằng trong cơ cấu lại DN nhà nước (DNNN), nếu tách riêng phần đất đai sau khi xác định giá trị DN mới gỡ được điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa (CPH) DNNN, tránh được tình trạng “DN ôm đất” hoặc “tư nhân hóa đất” hiện nay.