đô thị lớn

  • Phát triển hạ tầng giao thông xanh và khuyến nghị cho các đô thị lớn ở Việt Nam

    Phát triển hạ tầng giao thông xanh và khuyến nghị cho các đô thị lớn ở Việt Nam

    Kinh nghiệm của các nước cho thấy các bất ổn về giao thông trong đô thị chỉ có thể được giải quyết bằng việc thay đổi tư duy, và trước tiên là thay đổi thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc ưu tiên việc di chuyển con người thay vì phương tiện, đường phố cần được thiết kế đảm bảo thân thiện với con người và hài hòa với thiên nhiên.