Video

Đô thị mới cần đáp ứng những điều kiện của QCVN 06/BXD mới ra đời

Đô thị mới cần đáp ứng những điều kiện của QCVN 06/BXD mới ra đời

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo TS Lê Minh Long - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT, sẽ có những yêu cầu về an toàn cháy cho nhà và công trình khắt khe hơn trong QCVN 06/BXD mới ra đời. Việc chỉnh trang, tái thiết những khu đô thị mới cần đáp ứng những yêu cầu này.

Từ khóa quy chuẩn 06 pccc
Ý kiến của bạn