đô thị ứng phó với bđkh

  • Khát vọng phát triển bền vững

    Khát vọng phát triển bền vững

    Phát triển bền vững đang trở thành xu hướng tất yếu của các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Điều này đặt ra những nhiệm vụ mới, trọng trách mới đối với sự phát triển bền vững ngành Xây dựng Việt Nam.