đô thị việt nam

 • Vai trò của hạ tầng xanh, cấp nước xanh đối với phát triển bền vững đô thị

  Vai trò của hạ tầng xanh, cấp nước xanh đối với phát triển bền vững đô thị

  Hiện việc cấp nước xanh đã được nhiều địa phương, doanh nghiệp tính đến, nhưng chưa có một kế hoạch tổng thể, bài bản. Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý về cấp, thoát nước, các chuyên gia, doanh nghiệp mong muốn cơ quan quản lý nhà nước sớm có định hướng, tầm nhìn và kế hoạch cụ thể về cấp nước xanh.
 • Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

  Giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị

  Trong quá tình phát triển, tỷ lệ đô thị hoá đạt cao nhưng còn thấp so với khu vực, thế giới. Đô thị hoá chưa gắn kết, đồng bộ với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, cần phải có giải pháp để nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị.
 • “Đô thị xốp” - khả năng thích ứng trong phát triển của đô thị lớn

  “Đô thị xốp” - khả năng thích ứng trong phát triển của đô thị lớn

  Bài viết phân tích một số xu hướng phát triển của các thành tố trong đô thị lớn ở Việt Nam, với trường hợp cụ thể của Hà Nội, qua đó cho thấy, hơn 25 năm phát triển sau Đổi mới, xu thế đô thị đang ngày càng buộc phải “xốp” hơn và dường như tính chất “xốp” ấy phần nào đã thích ứng được với bối cảnh kinh tế xã hội rất đặc trưng của Việt Nam.
 • Dấu ấn phát triển đô thị bền vững

  Dấu ấn phát triển đô thị bền vững

  Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển đô thị cao. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được cũng bộc lộ một số tồn tại...Trước thực tế đó, tháng 1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ/TW. Đây là dấu ấn lớn, định hướng để phát triển bền vững đô thị Việt Nam.